قوطی غذایی

قوطی روغن زیتون چهار گوش

قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی

ظرف حلب 17 لیتری خوراکی

قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی

گالن 4 لیتری خوراکی مصرف غذایی

قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی

ظرف 2 الی 4 لیتری غذایی

قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی

قوطی 1 لیتری خوراکی روغن غذایی

ظروف 1 لیتری استوانه, قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی

ظرف روغن 17 لیتری

قوطی شیمیایی, قوطی غذایی, محصولات تهران قوطی